Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene informatie

Stichting Liberis is de vrije vertaling van: 'voor deze kinderen'. Stichting Liberis is voor kinderen die niet goed kunnen meekomen in het huidige onderwijssysteem, kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling of kinderen die niet getest kunnen worden waardoor onvoldoende zicht is op de problematiek en het intelligentieniveau. Ook kinderen die net even die extra ondersteuning nodig hebben om vervolgens een passende plek in het onderwijs te vinden zijn welkom bij Stichting Liberis. Stichting Liberis biedt deze ondersteuning in de vorm van behandeling op één van de behandelgroepen of door middel van ambulante begeleiding thuis of op school. 

De diensten die Stichting Liberis aanbiedt richten zich op het creëren van een uitdagende leeromgeving waarbij kinderen zich begrepen voelen en gestimuleerd worden zich te ontwikkelen op hun eigen tempo. Een leerzame en vertrouwde plek waar kinderen zichzelf en gelukkig kunnen zijn, is voor ons erg belangrijk. Een omgeving waar ze kunnen spelen en leren tegelijkertijd.

Stichting Liberis: een plek voor deze kinderen.

Applied Behavior Analysis (ABA)

ABA is in landen zoals Amerika en Zweden al een veelvuldig ingezette methode om kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand te begeleiden en/of behandelen. Met behulp van deze methode wordt het gedrag van het kind geanalyseerd waarbij gewenst gedrag wordt gestimuleerd en ongewenst gedrag wordt uitgedoofd.

Daarnaast biedt ABA een constructieve manier voor het (aan)leren van vaardigheden welke nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven zoals bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid of communicatieve - en sociale vaardigheden. Vaardigheden die worden (aan)geleerd worden opgedeeld in hele kleine stapjes, waarbij beloning een grote rol speelt. Hierin staat het aansluiten bij de motivatie van het kind centraal. Leren van schoolse vaardigheden en het functioneren in een groep kan worden gestimuleerd.

Werkwijze

De methode van Stichting Liberis is gestoeld op de principes van de Applied Behavior Analysis (ABA), de toegepaste gedragsanalyse. De ABA biedt dan ook de basis voor de dagelijkse werkwijze van de trainers bij Stichting Liberis. Daarnaast leert de ervaring dat ieder kind baat heeft bij een individuele aanpak, waarbij ook extra aandacht is voor onder andere sensorische integratie en algemene informatieverwerkingsproblematiek. Deze factoren spelen een belangrijke rol om de kinderen tot leren te laten komen. Stichting Liberis streeft ernaar om voor ieder kind een volledig individueel afgestemd programma te ontwikkelen waarbij in overleg met ouders wordt bekeken wat het beste aansluit bij de behoeften van hun kind.

Aanbod

Behandeling • Ouderbegeleiding • Brusjestraining • Schaduwbegeleiding • Persoonlijke begeleiding • Workshops

Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact op!

Behandeling

Stichting Liberis biedt schoolvervangende dagbehandeling aan kinderen met autisme, een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking. Door onze individuele benadering is de mogelijkheid om in te spelen op de (leer)behoeften van het kind en wordt in samenwerking met ouders een programma opgesteld. Door een intensief behandelprogramma wordt toegewerkt naar een passende vervolgplek. Leren, spelen en plezier staan hierbij centraal. Wanneer een kind eraan toe is om uit te stromen, zal in overleg met ouders en de betreffende vervolgplek een uitstroomtraject opgestart worden. Wanneer een kind zelfstandig kan deelnemen, wordt de zorg stapsgewijs afgebouwd.

Leeftijd: tussen de 2 en 12 jaar.

Ouderbegeleiding

Een belangrijk onderdeel van het programma van de kinderen die de behandelgroep bezoeken is de ouderbegeleiding. In overleg met ouders worden afspraken gemaakt rondom het volgen van (thuis)trainingen en workshops. Ook voor ouders waarvan de kinderen gebruik maken van de schaduw- en persoonlijke begeleiding is een hoge mate van ouderbetrokkenheid van belang. Samen met ouders zorgen wij voor een plezierige en leerzame periode.

Brusjestraining

De broertjes en zusjes van de kinderen die de behandelgroep bezoeken kunnen deelnemen aan een 'brusjestraining'. Hierbij wordt samen met broertjes en zusjes gewerkt aan doelen waarbij de interactie tussen hen centraal staat. Daarnaast is spelenderwijze psycho-educatie een belangrijk onderdeel van deze trainingen. Brusjestraining kan op advies van Stichting Liberis of op verzoek van ouders worden opgestart.

Bezoekt je kind de behandelgroep van Stichting Liberis niet maar heb je wel interesse in een brusjestraining voor jouw kinderen? Neem dan contact met ons op. Wij zullen samen bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Ambulante begeleiding

Schaduwbegeleiding

De schaduwbegeleiding is er voor kinderen die reeds deelnemen aan een vorm van onderwijs. De schaduwbegeleider ondersteunt het kind waar nodig met als doel het zelfstandig leren functioneren in de klas. Intensiteit en duur van de schaduwbegeleiding wordt in overleg met ouders en school volledig afgestemd op de (leer)behoeften van het kind.

Leeftijd: alle kinderen die deelnemen aan een vorm van basisonderwijs

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding wordt gegeven aan kinderen die extra ondersteuning in de thuissituatie nodig hebben. De hulpvraag van ouders staat hierbij centraal. Zo speelt vermindering van de draaglast voor ouders een belangrijke rol, alsmede vragen rondom gedragsproblematiek of het (aan)leren van vaardigheden. In overleg met ouders wordt bepaald wat de duur en intensiteit van de persoonlijke begeleiding zal zijn.

Leeftijd: tot en met 12 jaar

Meer Informatie?

Wil jij weten of Stichting Liberis geschikt is voor jouw kind? Heb je vragen voor ons of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag!