Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Informatie

Wil je een keer kennis komen maken en/of je kind aanmelden? In beide gevallen willen wij vragen het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Wij nemen via de mail contact op om een afspraak te maken. Het invullen van het aanmeldformulier is geheel vrijblijvend.

Mocht je meer informatie willen, dan kan je altijd telefonisch of per mail contact met ons opnemen. 

Criteria plaatsing behandelgroep

Stichting Liberis is vanuit de regelgeving van de gemeente verplicht om kinderen woonachtig in de regio Haaglanden  (H10) voorrang te geven voor plaatsing. Hieronder vallen de volgende gemeenten: Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Daarnaast geldt voor de behandelgroep de volgende criteria:

 • Bij plaatsing wordt ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie vereist.
 • De groepssamenstelling past bij het te plaatsen kind wat betreft ontwikkelingsniveau.
 • Het aantal dagen dat plek is voor het kind sluit aan bij de zorgbehoeften van het kind en draagt bij aan een groei in de ontwikkeling.
 • Er wordt rekening gehouden met de tijd dat een kind op de wachtlijst staat.
 • Het kind ontvangt geen andere behandeling welke zich richt op gedrag. 
 • Ouders beheersen de Nederlandse taal voldoende of zijn bereid hierin een cursus te volgen.
 • Het kind heeft geen medische zorgbehoefte(s) waar gecertificeerd personeel voor nodig is of waarbij gevraagd wordt om aangepaste (praktische) inrichting van de behandelgroep terwijl dit niet aanwezig is. 
 • Plaatsing op de behandelgroep wordt alleen aangeboden indien een kind niet kan deelnemen aan een vorm van onderwijs. Indien een kind wel kan deelnemen aan onderwijs maar extra ondersteuning nodig heeft kan Stichting Liberis schaduwbegeleiding in de klas bieden. Tijdens deze begeleiding worden individuele doelen opgesteld teneinde zelfstandig functioneren in de klas te realiseren. 
ThinkstockPhotos-475663934.jpg

Aanmelden behandelgroep

Wil je weten hoe je je kind kan aanmelden voor plaatsing op de behandelgroep? Volg dan onderstaande stappen:

 1. Invullen van het aanmeldformulier op de website
 2. Wij nemen via de mail contact met je op om een afspraak voor een intake in te plannen
 3. Voor de intake kom je samen met je kind naar Liberis. Tijdens het gesprek wordt algemene informatie over de behandelgroep besproken, wat wij voor uw kind zouden kunnen betekenen en welke vragen er spelen rondom de ontwikkeling van het kind. Daarnaast zal met het kind gespeeld worden door een senior trainer. Naar aanleiding van het gesprek en het spelmoment wordt beoordeeld of het kind baat zou hebben bij het zorgaanbod van Stichting Liberis.
 4. Binnen 2 weken nemen wij contact met je op of je kind op de wachtlijst geplaatst kan worden. 

Aangemeld, en dan?

 1. Er komt een plek vrij.
 2. Je vraagt een Zorg in Natura budget aan bij de gemeente. Wij nemen hierover tijdig contact met je op zodat voldoende tijd is om dit budget aan te vragen. Ook kunnen wij vragen die je hebt telefonisch beantwoorden. 
 3. Je ontvangt een pakket met alle informatie die jullie nodig hebben om je kind een vliegende start op Liberis te geven. 
 4. Wij kijken uit naar jullie komst!

Criteria afnemen ambulante begeleiding 

Stichting Liberis is vanuit de regelgeving van de gemeente verplicht om kinderen woonachtig in de regio Haaglanden  (H10) voorrang te geven voor plaatsing. Hieronder vallen de volgende gemeenten: Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Daarnaast geldt voor de ambulante begeleiding de volgende criteria:

 • Bij het opstarten van de begeleiding wordt, indien nodig voor het invullen van de begeleiding, ouderbetrokkenheid en/of ouderparticipatie vereist.
 • Het aantal dagen dat de begeleiding geboden kan worden, sluit aan bij de zorgbehoeften van het kind.
 • Het kind ontvangt in principe geen andere begeleiding/behandeling. Indien dit wel het geval is, wordt voorafgaand aan de start van de begeleiding overwogen of de combinatie van hulp mogelijk is. In het geval van andere zorgverleners, behoudt Stichting Liberis zich het recht toe door te verwijzen naar een andere vorm van begeleiding.
 • Het kind heeft geen medische zorgbehoefte(s) waar gecertificeerd personeel voor nodig.
 • Er is geen sprake van een acute crisissituatie. Indien dit wel het geval is, zal per casus worden beoordeeld of Stichting Liberis de juiste hulp kan bieden. Stichting Liberis behoudt zich het recht toe de cliënt door te verwijzen naar de crisisopvang. 
ThinkstockPhotos-122406879.jpg

Aanmelden ambulante hulpverlening

Wil je weten hoe je je kind kan aanmelden voor ambulante hulpverlening? Volg dan onderstaande stappen:

 1. Invullen van het aanmeldformulier op de website.
 2. Wij nemen via de mail contact met je op.
 3. Voor de intake kom je samen met je kind naar Liberis. Tijdens het gesprek wordt algemene informatie over de ambulante hulpverlening besproken, wat wij voor uw kind zouden kunnen betekenen en welke vragen er spelen rondom de ontwikkeling van het kind. Daarnaast zal met het kind gespeeld worden door een senior trainer. Naar aanleiding van het gesprek en het spelmoment wordt beoordeeld of het kind baat zou hebben bij het zorgaanbod van Stichting Liberis.
 4. Na het intaketraject wordt besloten of ambulante hulpverlening thuis of op school ingezet wordt.

Ambulante hulpverlening is gewenst, en dan? 

 1. Je vraagt een Zorg in Natura budget aan bij de gemeente.
 2. Een ambulant begeleider wordt gekoppeld aan je kind. 
 3. Je ontvangt een pakket met alle informatie die jullie nodig hebben rondom het opstarten van de ambulante begeleiding. 
 4. In overleg met jullie als ouders en indien van toepassing de school wordt besloten hoe het hulpverleningstraject eruit komt te zien. 
 5. De ambulant begeleider kan gaan starten!

Wachttijd

Behandelgroep 

Voor plaatsing op de behandelgroep van Stichting Liberis is sprake van een wachttijd. Gezien de individuele benadering en de intensieve behandelmethode die wij inzetten is het vrijkomen van plekken afhankelijk van kinderen die uitstromen vanaf de behandelgroep. 

Staat uw kind op de wachtlijst en wilt u op kortere termijn hulp? Neem contact met ons op om de mogelijkheden tot ambulante hulpverlening te bespreken. 

Ambulante hulpverlening 

De ambulante hulpverlening kan worden ingezet wanneer een budget door de gemeente is afgegeven en een ambulant begeleider beschikbaar is. De begeleiding wordt zo snel mogelijk opgestart. De termijn hiervoor is afhankelijk van het aantal dagen en de tijden waarop de begeleiding gewenst is.

logoliberisunderline.png

Aanmeldformulier

Na het invullen van onderstaand aanmeldformulier nemen wij via de mail contact op om een afspraak te maken.